AKTUALNO

  Cenik storitev oskrbe od 01.04.2020

  OSKRBA cena brez DDV
  STANDARDNE STORITVE (oskrba v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij)
  Oskrba I  18,19 €
  Oskrba II 23,22 €
  Oskrba III/A 28,24 €
  Oskrba III/B 32,61 €
  Oskrba IV 32,25 €
     
  Doplačilo za enoposteljno sobo 1,82 €
     
  Odbitek vrednosti živil zaradi odsotnosti - 3,36 €
     
  Nadstandardne storitve
  Doplačilo za balkon 0,91 €
  Doplačilo za souporabo balkona 0,46 €
  Doplačilo za lastne sanitarije 0,91 €
  Doplačilo za lastno kopalnico s sanitarijami 1,82 €
  Doplačilo za souporabo kopalnice s sanitarijami 0,91 €
  Doplačilo za dodatno opremo  0,91 €
  Doplačilo za souporabo dodatne opreme  0,46 €
  Doplačilo za garsonjero s kuhinjo 5,46 €
  Doplačilo za souporabo garsonjere s kuhinjo 2,72 €
  Doplačilo za sobo, ki je za več kot 20%večja od predpisanih standardov in normativov 0,91 €
     
  PODSTANDARDNE STORITVE
  Zmanjšanje cene za triposteljno sobo - 0,91 €
  Zmanjšanje cene za manjšo površino sobe - 0,91 €
     
  DNEVNO VARSTVO                                                                           do 8 ur / dan  nadaljna ura
  Oskrba I            12,73 € 1,59 €
  Oskrba II  16,25 € 2,03 €
  Oskrba III/A  19,77 € 2,47 €
  Oskrba III/B  22,83 € 2,86 €
  Oskrba IV  22,57 € 2,83 €
  ZAČASNO BIVANJE
  Oskrba I - za 1 dan 18,19 €
  Oskrba II - za 1 dan 23,22 €
  Oskrba III/A - za 1 dan 28,24 €
  Oskrba III/B - za 1 dan 32,61 €
  Oskrba IV - za 1 dan 32,25 €
  Dodatno urejanje sobe ob prihodu v dom 11,22 €

  Prehrana uporabnikov dnevnega varstva je vključena v ceno.

  Doplačilo za nadstandardne  storitve so izkazana in zaračunana posebej.

  Socialnovarstvene storitve so na podlagi 6.točke prvega odstavka 42.člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV.

  Cenik storitev oskrbe je bil potrjen na 10. korespondenčni seji Sveta DJB, dne 27. 3. 2020. 
  Pri uskladitvi cen oskrbe smo upoštevali vse zakonske predpise. 
  Alen Gril
  direktor