AKTUALNO
  • 20.11.2019
    srečanje gorenjskih domov na Jesenicah Več
  • 20.11.2019
    sproščanje z gongi ob 9.00 uri v dvorani Več

Kontakti


IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
FUNKCIJA
TEL.ŠT. E-MAIL
 Alen Gril direktor 04/ 537 50 00 alen.gril@dom-drjankabenedika.si
 Tjaša Medved poslovna sekretarka  04/ 537 50 00 Tajnistvo @dom-drjankabenedika.si
Tanja Pristavec namestnica direktorja za področje ZNO 04/ 537 50 00 glavna.sestra@dom-drjankabenedika.si
Tanja Markelj  vodja oddelka za kadre in splošne zadeve  04/ 537 50 00 Kadrovska.Sluzba@dom-drjankabenedika.si
 Urška Jenko socialna delavka  04/ 537 50 00
socialna.delavka@dom-drjankabenedika.si  
 Tina Jerman vodja pomoči na domu  04/ 537 50 00 socialna.oskrba@dom-drjankabenedika.si
 Zala Novak socialna delavka za področji
socialni servis in demenca
 04/ 537 50 00 socialni.servis@dom-drjankabenedika.si
Anita Praprotnik finance in računovodstvo  04/ 537 50 00
 Borut Mežan vodja prehrane  04/ 537 50 00 kuhinja@dom-drjankabenedika.si
 Štefan Sinkovič vzdrževalec  04/ 537 50 00 tehnicna.sluzba@dom-drjankabenedika.si
Stane Kolšek ekonom 04/537 50 00 ekonom@dom-drjankabenedika.si 
 Breda Pavlenč predstavnik vodstva za kakovost  04/537 50 00 pvk@dom-drjankabenedika.si