AKTUALNO

  Službe in organigram

  Delo v Domu je organizirano po enotah oz. dejavnostih:
  • socialna služba
  • zdravstveno negovalna služba
  • fizioterapija
  • delovna terapija
  • finančno računovodska služba
  • služba prehrane
  • tehnično - vzdrževalna služba
  • pralnica
  • pomoč na domu
  • socialni servis
  • varovani oddelek
  V organigramu  si lahko ogledate ogranizacijsko strukturo zavoda.