AKTUALNO
  • 28.5.2018
    nastop recitatorske skupine DU Žerjavčki Trzin in Silva Kosec s kitaro na temo "Slovenski pesniki o pomladi" ob 10.00 uri v jedilnici Več
  • 29.5.2018
    ob Vurnikovih dnevih v okviru Igriva arhitektura pečemo piškote ob 9.00 uri v delovni terapiji Več

Socialna oskrba

Socialno delo v domu je usmerjeno v pripravo na sprejem stanovalcev, ki poteka večinoma v obliki dela s posameznikom in se prične že pred samim sprejemom v dom. Prvi korak je priprava prosilcev in njihovih svojcev na sprejem v dom, ki poteka  z razgovori in ogledi doma ter s posredovanjem pomembnih začetnih informacij. V domu želimo, da bi bil prihod za vsakega stanovalca prijeten in prilagoditev čim lažja.
Stanovalcem med bivanjem pri nas nudimo pomoč in podporo pri vključevanju v domsko življenje, pomoč pri reševanju njihovih najrazličnejših težav in stisk, pri uveljavljanju posameznih pravic, pri izpolnjevanju posameznih dolžnosti, pri urejanju osebnih in pravnoformalnih zadev, povezanih z bivanjem v domu (prijava začasnega bivališča, urejanje skrbništva, uveljavljanje raznih pravic), kjer je treba sodelovati z zunanjimi službami (CSD, UE, ZPIZ …).
Prav tako je treba sodelovati s svojci; vedno smo jim na voljo za pogovore, posredovanje različnih informacij, usmerjanje, sprejemanje raznih vprašanj, predlogov, želja in pripomb.