AKTUALNO
  • 23.3.2018
    prihod pomladi bodo pričarali dijaki SGTŠ Radovljica s petjem in cvetjem ob 8.30 uri Več
  • 29.3.2018
    praznovanje rojstnih dni stanovalcev skupaj s svojci ob 14.00 v jedilnici Več

Storitve delovne terapije

V prostorih delovne terapije, po nadstropjih in v sobah  pod vodstvom delovne terapevtke in animatorke potekajo aktivnosti delovne terapije, usmerjene na vsa tri področja človekovega delovanja:
  • področje skrbi zase (učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnosti,  funkcionalna mobilnost, skrb za ožje življenjsko okolje, prilagoditev bivalnega okolja, aktivnosti na področju telesnih funkcij);
  • področje produktivnosti (učenje gospodinjskih aktivnosti, učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik, skrb za širše okolje) ;
  • področje prostega časa (računalniško opismenjevanje, družabne igre, skupine za samopomoč, zadovoljevanje duhovnih potreb, kulturne prireditve, praznovanja, ...).
Cilj delovne terapije je usposobiti stanovalca za čim bolj samostojno življenje v bivalnem okolju, pri tem pa je potrebno upoštevati zdravstveno stanje, želje, potrebe in zmožnosti posameznika.

Informacije:
delovna terapevtka Ksenija Lumpert
tel.: 04/ 537 51 62
e-mail: delovna.terapija@dom-drjankabenedika.si