AKTUALNO
  • 28.5.2018
    nastop recitatorske skupine DU Žerjavčki Trzin in Silva Kosec s kitaro na temo "Slovenski pesniki o pomladi" ob 10.00 uri v jedilnici Več
  • 29.5.2018
    ob Vurnikovih dnevih v okviru Igriva arhitektura pečemo piškote ob 9.00 uri v delovni terapiji Več

Storitve delovne terapije

V prostorih delovne terapije, po nadstropjih in v sobah  pod vodstvom delovne terapevtke in animatorke potekajo aktivnosti delovne terapije, usmerjene na vsa tri področja človekovega delovanja:
  • področje skrbi zase (učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnosti,  funkcionalna mobilnost, skrb za ožje življenjsko okolje, prilagoditev bivalnega okolja, aktivnosti na področju telesnih funkcij);
  • področje produktivnosti (učenje gospodinjskih aktivnosti, učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik, skrb za širše okolje) ;
  • področje prostega časa (računalniško opismenjevanje, družabne igre, skupine za samopomoč, zadovoljevanje duhovnih potreb, kulturne prireditve, praznovanja, ...).
Cilj delovne terapije je usposobiti stanovalca za čim bolj samostojno življenje v bivalnem okolju, pri tem pa je potrebno upoštevati zdravstveno stanje, želje, potrebe in zmožnosti posameznika.

Informacije:
delovna terapevtka Ksenija Lumpert
tel.: 04/ 537 51 62
e-mail: delovna.terapija@dom-drjankabenedika.si