AKTUALNO
  • 25.7.2019
    praznovanje rojstnih dni stanovalcev skupaj s svojci ob 14.00 uri v jedilnici Doma Več
  • 25.7.2019
    predavanje dr. Sabine Šegula o prazničnem krašenju bazilike Svetega Petra v Vatikanu ob 10.00 uri v dvorani. Več

Začasne namestitve

 
Glede na razpoložljive proste kapacitete, nudimo možnost začasnih namestitev.

To je oblika institucionalnega varstva, namenjenega posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali začasne odsotnosti svojcev potrebujejo celodnevno oskrbo.

To je tudi odlična priložnost, da se posameznik seznani z delovanjem in utripom življenja v  Domu dr. Janka Benedika.

V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena:
  • oskrba in zdravstvena nega glede na zdravstveno stanje,
  • zdravstvenemu stanju primerna prehrana,
  • možnost vključitve v vse dejavnosti, ki jih nudimo stanovalcem,
  • fizioterapevtske storitve.
Za začasni sprejem je potrebno predložiti:
O začasnih sprejemih odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust. Prednost pri sprejemu imajo uporabniki s stalnim bivališčem v UE  Radovljica. Pred začasnim sprejemom se morajo svojci oz. uporabniki seznaniti s standardom začasne namestitve (ogled sobe).


Informacije:
socialna delavka Marjeta Godnič
tel.: 04/ 537 50 00
e-mail: socialna.delavka@dom-drjankabenedika.si