AKTUALNO
  • 24.9.2018
    trgatev grozdja v parku za domom ob 9.30 Več
  • 26.9.2018
    Dnevi kulturne dediščine ob 9.00 uri v delovni terapiji - Muzejski kovček na obisku" Več

Začasne namestitve

 
Glede na razpoložljive proste kapacitete, nudimo možnost začasnih namestitev.

To je oblika institucionalnega varstva, namenjenega posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali začasne odsotnosti svojcev potrebujejo celodnevno oskrbo.

To je tudi odlična priložnost, da se posameznik seznani z delovanjem in utripom življenja v  Domu dr. Janka Benedika.

V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena:
  • oskrba in zdravstvena nega glede na zdravstveno stanje,
  • zdravstvenemu stanju primerna prehrana,
  • možnost vključitve v vse dejavnosti, ki jih nudimo stanovalcem,
  • fizioterapevtske storitve.
Za začasni sprejem je potrebno predložiti:
O začasnih sprejemih odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust. Prednost pri sprejemu imajo uporabniki s stalnim bivališčem v UE  Radovljica. Pred začasnim sprejemom se morajo svojci oz. uporabniki seznaniti s standardom začasne namestitve (ogled sobe).


Informacije:
socialna delavka Tanja Friz
tel.: 04/ 537 50 00
e-mail: socialna.delavka@dom-drjankabenedika.si