AKTUALNO
  • 20.7.2018
    kulinarična delavnica "BUČKE" z Matejo Reš ob 9.00 uri v delovni terapiji Več
  • 26.7.2018
    praznovanje rojstnih dni stanovalcev skupaj s svojci ob 14.uri v jedilnici Več

Zdravstvena nega in oskrba

Služba zdravstvene nege in oskrbe vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapijo in delovno terapijo. Predstavlja največji delež zaposlenih v Domu. Strokovno usposobljeno osebje skrbi za celovito strokovno izvajanje storitev. Delo zdravstvene nege in oskrbe je organizirano 24 ur na dan  vse dni v letu. Prilagojeno je starejšim osebam, njihovim potrebam in zdravstvenemu stanju. Cilj je zagotavljanje temeljnih življenjskih potreb stanovalcev, da bi čim dlje ohranili telesno in duševno dejavnost.

Zdravstveno-negovalni tim sestavljajo zdravstveni delavci (medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji negovalci, fizioterapevt, delovni terapevt) in drugi sodelavci, ki nudijo ustrezno obliko in obseg pomoči glede na zdravstveno stanje posameznika, njegove potrebe in želje v skladu s strokovnimi smernicami izvajanja zdravstvene nege in oskrbe ter usmeritvami domskega zdravnika.

Informacije v zvezi z zdravstvenim stanjem stanovalcev daje zdravnik v času delovanja ambulante . Informacije o splošnem počutju stanovalcev nudijo medicinske sestre.
 
Smo tudi učna baza za študente Visoke šole za zdravstvo Jesenice in dijake Srednje zdravstvene šole Jesenice. Med tednom tako prihaja v Dom več skupin bodočih zdravstvenih delavcev.
 

VAROVANI ODDELEK

V 5. nadstropju je organiziran varovani oddelek za stanovalce z demenco, na katerem je prostora za 16 stanovalcev. Na oddelek so sprejeti pokretni stanovalci z diagnozo demence in podobnimi stanji, ki potrebujejo 24-urni nadzor in vodenje. Oddelek je zasnovan po konceptu delno samooskrbne skupine. S tem konceptom želimo ohraniti sposobnosti, ki jih stanovalci z demenco še imajo, hkrati pa jim vzbujamo občutke lastne vrednosti.
Stanovalci se v spremstvu osebja udeležujejo vseh skupnih prireditev v Domu, sprehodov, organiziramo skupna srečanja s svojci stanovalcev.

Osebje, ki dela na oddelku, je strokovno izobraženo v smislu poznavanja bolezni in dela s stanovalci. Program je okvirno zapisan, na vpogled obiskovalcem, vsekakor pa se prilagajamo željam, počutju in pripravljenosti na sodelovanje. Dnevne aktivnosti so usmerjene v ohranjanje kognitivnih sposobnosti, ročnih spretnosti, skupinsko telovadbo, gospodinjske, družabne in glasbene aktivnosti.
 

GOSPODINJSKA SKUPNOST

V 4. nadstropju uvajamo koncept gospodinjskih skupin. S tem želimo stanovalcem omogočiti ustreznejše doživljanje skupine oz. druženja v skupni kuhinji, ki bo postala srce skupine.
Delo poteka v manjših skupinah, kjer se lahko stanovalci prostovoljno družijo v skupini pri opravljanju lažjih vsakodnevnih gospodinjskih in drugih opravil. Tako pripravijo mize za obroke, pobirajo posodo, pomagajo pri pripravi obrokov hrane in po želji opravijo še kakšno delo, da je bivanje čim bolj podobno življenju doma.
Za stanovalce, ki vključevanja v delo več ne zmorejo, pa je prednost že to, da lahko vse to od blizu opazujejo in vonjajo.
 
 
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Skrb za ustno higieno mora spremljati vsakega človeka od rojstva do smrti. Primerno ustno zdravje ni pomembno samo zaradi videza, ampak tudi zaradi splošnega zdravja. Zobna gniloba in bolezni obzobnih tkiv lahko povzročijo mnogo resnih zdravstvenih težav, vključno z boleznimi srca, dihal in sladkorno boleznijo. Starejši ljudje imajo še specifične težave, povezane s protezami, z jemanjem zdravil in kroničnimi boleznimi.
Da bi pri stanovalcih v čim večji meri preprečili tovrstne težave in ohranjali oralno zdravje, smo v drugem nadstropju uredili preventivno in kurativno zobozdravstveno ambulanto.
Na ta način bomo vzpostavili ustrezen interes, stališča, prepričanost in vedenjsko namero tako stanovalcev kot zdravstveno-negovalnega osebja za ohranjanje čim boljšega oralnega in splošnega zdravja.
 

POSTOPEK  V PRIMERU SMRTI  STANOVALCA

Ureditev umrlega in ureditev dokumentacije opravimo v Domu. Umrlega odpeljemo v poslovilno vežico Doma. Svojce umrlega o smrti obvesti nadzorna medicinska sestra. Osebne predmete umrlega popišemo in predamo svojcem oziroma skrbnikom.


Informacije:
vodja ZNO Amra Kapetanovič
tel. št. : 04/537 50 00
e-mail: glavna.sestra@dom-drjankabenedika.si