AKTUALNO
  • 26.4.2019
    obisk in druženje z najmlajšimi iz vrtca Radovljica ob 9.30 uri v avli Več
  • 1.5.2019
    prvomajska budnica ob 9.30 uri pred Domom Več

Sistem vodenja kakovosti

ISO 9001 je mednarodni standard, ki podaja zahteve za sistem vodenja kakovosti v organizacijah. Ker s svojimi zahtevami pokriva vsa področja poslovanja organizacij, je primeren tako za velika, srednje velika kot mala podjetja, proizvodne organizacije in ponudnike storitev.
Vedno več zavodov prepoznava prednosti, ki jih prinaša uvedba standarda ISO 9001 v poslovanje in delovanje zavoda.

Te so:
• večje zaupanje,
• manjše tveganje za nastanek napake,
• večje zadovoljstvo stanovalcev in svojcev,
• večjo konkurenčnost, določitev in optimizacijo procesov,
• merila učinkovitosti in stalne izboljšave,
• vključenost vseh zaposlenih,
• boljše komuniciranje,
• zmanjševanje stroškov in urejenost dokumentacije.
 
Vse te prednosti pomagajo pri uresničevanju vizije, poslanstva, nenehnega izboljševanja vodenja in izvajanja storitev. Zato smo se odločili za pridobitev certifikata sistema kakovosti ISO 9001:2008. Od leta 2010 kakovost naših storitev podpirajo ISO standardi.
 
Vizija Doma dr. Janka Benedika je postati vodilni sodobni nosilec izvajanja in razvoja celovite obravnave za starejše ljudi v lokalni skupnosti. Naša razvojna usmeritev je pridobiti in obdržati visok ugled s strani strank, ki iščejo informacije (potencialni uporabniki), uporabnikov in njihovih svojcev, splošne javnosti, drugih institucij ter zaposlenih.
 
Strateški cilj je: zadovoljni uporabniki in njihovi svojci. Njihovim željam in potrebam bomo še naprej skušali z veseljem ustreči, jim pomagali premagati oviro in rešiti problem, pred katerim so se znašli, z akcijo ali ustreznim nasvetom.