AKTUALNO
  • 1.10.2020
    druženje s prostovoljci skupin za samopomoč - skupina Narcise ob 10.30 uri v parku Več
  • 1.10.2020
    nastop folklorne skupine Lesce Več

Informacije


SPLOŠNE INFORMACIJE:
     - Pooblaščene osebe v Domu dr. Janka Benedika Radovljica
    

INTERNI AKTI:
     - Poslovnik o delu sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica
     - Statut Doma dr. Janka Benedika Radovljica

     - Hišni red Doma dr. Janka Benedika Radovljica
     - Kodeks etičnih načel
     - Kodeks etike MSZT
     - Politika varovanja podatkov

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
     - Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja:Alen Gril

       
 +Kaj je informacija javnega značaja?
         +Katalog IJZ - 2018
         +Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do IJZ v koledarskem letu 2018
     - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: 
dpo@dom-drjankabenedika.si