AKTUALNO

  Informacije


  SPLOŠNE INFORMACIJE:
       - Pooblaščene osebe v Domu dr. Janka Benedika Radovljica
      

  INTERNI AKTI:
       - Poslovnik o delu sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica
       - Statut Doma dr. Janka Benedika Radovljica

       - Hišni red Doma dr. Janka Benedika Radovljica
       - Kodeks etičnih načel
       - Kodeks etike MSZT
       - Politika varovanja podatkov

  INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
       - Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja:Alen Gril

         
   +Kaj je informacija javnega značaja?
           +Katalog IJZ - 2018
           +Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do IJZ v koledarskem letu 2018
       - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: 
  dpo@dom-drjankabenedika.si