AKTUALNO
  • 30.1.2020
    praznovanje rojstnih dni stanovalcev skupaj s svojci ob 14.00 uri v jedilnici Več
  • 31.1.2020
    kulinarična delavnica z Matejo Reš "Pira, žito za zdravje in užitek" ob 9.00 uri v delovni terapiji Več

INFORMACIJE


SPLOŠNE INFORMACIJE:
     - Pooblaščene osebe v Domu dr. Janka Benedika Radovljica
     - Člani Sveta doma 2016 - 2020

INTERNI AKTI:
     - Poslovnik o delu sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica
           + Spremembe in dopolnitve Poslovnika
     - Statut Doma dr. Janka Benedika Radovljica
           + Spremembe in dopolnitve Statuta
     - Hišni red Doma dr. Janka Benedika Radovljica
     - Kodeks etičnih načel
     - Kodeks etike MSZT
     - Politika varovanja podatkov

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
     - Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja:Tanja Markelj

       
 +Kaj je informacija javnega značaja?
         +Katalog IJZ - 2018
         +Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do IJZ v koledarskem letu 2018
     - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: 
dpo@dom-drjankabenedika.si


RAZPISI ZA PROSTA DELOVNA MESTA: