AKTUALNO
  • 12.7.2024
    sveta maša, ob 9.oo uri v dvorani Več
  • 15.7.2024
    izposoja knjig v knjižnici ob 9.00 Več

Podlage za izračun cen oskrbnih storitev

Ceniki storitev so določeni glede na Pravilnik o vsebini in zaračunavanju storitev Doma Dr. Janka Benedika Radovljica,
(Ul RS,št.87/2006 s spremembami in dopolnitvami), na podlagi pravilnika izdanega Sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Ul RS,št. 12/2014) ter Sklepa o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo (Ul RS, št.9/2013), 
ki predvideva cenovne razrede glede na 5 tipov oskrbe. Cena oskrbe se stanovalcu določi  glede na standard sobe in zahtevnost oskrbe, ki jo potrebuje.