AKTUALNO
  • 22.4.2024
    izposoja knjig v knjižnici ob 9.00 uri Več
  • 22.4.2024
    svetvni dan Zemlje - presajanje rastlin z otroci iz vrtca Radovljica Več

Socialna oskrba

Socialno delo v domu je usmerjeno v pripravo na sprejem stanovalcev, ki poteka večinoma v obliki dela s posameznikom in se prične že pred samim sprejemom v dom. Prvi korak je priprava prosilcev in njihovih svojcev na sprejem v dom, ki poteka  z razgovori in ogledi doma ter s posredovanjem pomembnih začetnih informacij. V domu želimo, da bi bil prihod za vsakega stanovalca prijeten in prilagoditev čim lažja.
Stanovalcem med bivanjem pri nas nudimo pomoč in podporo pri vključevanju v domsko življenje, pomoč pri reševanju njihovih najrazličnejših težav in stisk, pri uveljavljanju posameznih pravic, pri izpolnjevanju posameznih dolžnosti, pri urejanju osebnih in pravnoformalnih zadev, povezanih z bivanjem v domu (prijava začasnega bivališča, urejanje skrbništva, uveljavljanje raznih pravic), kjer je treba sodelovati z zunanjimi službami (CSD, UE, ZPIZ …).
Prav tako je treba sodelovati s svojci; vedno smo jim na voljo za pogovore, posredovanje različnih informacij, usmerjanje, sprejemanje raznih vprašanj, predlogov, želja in pripomb. 

VAROVANI ODDELEK
V 5. nadstropju je organiziran varovani oddelek za stanovalce z demenco, na katerem je prostora za 16 stanovalcev. Na oddelek so sprejeti pokretni stanovalci z diagnozo demence in podobnimi stanji, ki potrebujejo 24-urni nadzor in vodenje. Oddelek je zasnovan po konceptu delno samooskrbne skupine. S tem konceptom želimo ohraniti sposobnosti, ki jih stanovalci z demenco še imajo, hkrati pa jim vzbujamo občutke lastne vrednosti. 

Stanovalci se v spremstvu osebja udeležujejo vseh skupnih prireditev v Domu, sprehodov, organiziramo skupna srečanja s svojci stanovalcev.

Osebje, ki dela na oddelku, je strokovno izobraženo v smislu poznavanja bolezni in dela s stanovalci. Program je okvirno zapisan, na vpogled obiskovalcem, vsekakor pa se prilagajamo željam, počutju in pripravljenosti na sodelovanje. Dnevne aktivnosti so usmerjene v ohranjanje kognitivnih sposobnosti, ročnih spretnosti, skupinsko telovadbo, gospodinjske, družabne in glasbene aktivnosti.
 
GOSPODINJSKA SKUPNOST
V 4. nadstropju uvajamo koncept gospodinjskih skupin. S tem želimo stanovalcem omogočiti ustreznejše doživljanje skupine oz. druženja v skupni kuhinji, ki bo postala srce skupine.

Delo poteka v manjših skupinah, kjer se lahko stanovalci prostovoljno družijo v skupini pri opravljanju lažjih vsakodnevnih gospodinjskih in drugih opravil. Tako pripravijo mize za obroke, pobirajo posodo, pomagajo pri pripravi obrokov hrane in po želji opravijo še kakšno delo, da je bivanje čim bolj podobno življenju doma.

Za stanovalce, ki vključevanja v delo več ne zmorejo, pa je prednost že to, da lahko vse to od blizu opazujejo in vonjajo.