AKTUALNO
  • 21.10.2021
    kostanjevo dopoldne ob 9.00 uri v delovni terapiji, gospodinjski skupini in na varovanem oddelku Več
  • 28.10.2021
    praznovanje rojstnih dni stanovalcev ob 10.00 uri v kavarni Več

Svet doma

Zapisniki sej Sveta DJB za mandatno obdobje 2020 - 2024

- Konstitutivna seja                                - 1. korespondenčna seja                         - 1. izredna seja
2. redna seja                                        - 2. korespondenčna seja
- 3. redna seja                                        - 3. korespondenčna seja
- 4. redna seja
- 5. redna seja
- 6. redna seja