AKTUALNO
  • 17.1.2022
    kulinarična delavnica z Matejo Reš ob 9.00 v delovni terapiji Več
  • 21.1.2022
    zgodovinski krožek z Markom Ogrisom ob 10.00 uri Več

Svet doma

Zapisniki sej Sveta DJB za mandatno obdobje 2020 - 2024

- Konstitutivna seja                                - 1. korespondenčna seja                         - 1. izredna seja
2. redna seja                                        - 2. korespondenčna seja
- 3. redna seja                                        - 3. korespondenčna seja
- 4. redna seja
- 5. redna seja
- 6. redna seja