AKTUALNO
  • 30.7.2021
    rojstni dnevi stanovalcev ob 10.00 uri v kavarni Več
  • 9.8.2021
    piknik za stanovalce ob 15.30 uri v parku za Domom Več

Svet doma

Zapisniki sej Sveta DJB za mandatno obdobje 2020 - 2024

- Konstitutivna seja                                - 1. korespondenčna seja                         - 1. izredna seja
2. redna seja                                        - 2. korespondenčna seja
- 3. redna seja                                        - 3. korespondenčna seja
- 4. redna seja
- 5. redna seja
- 6. redna seja