AKTUALNO
  • 27.5.2024
    izposoja knjig v knjižnici ob 9.00 Več
  • 27.5.2024
    skupina za samopomoč Golobčki ob 9.30 uri v dvorani Več

Certifikati

                                                                                  
 - MEDNARODNI STANDARD SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2015 IN EFQM
 
V Domu dr. Janka Benedika Radovljica za vse naše uporabnike ustvarjamo okolje, v katerem se počutijo varne, sprejete in so deležni kakovostnih storitev. To zagotavljamo z urejenim in trajnostnim delovanjem naše organizacije. Ponosni smo, da smo v letu 2021 pridobili certifikat s področja kakovosti, in sicer mednarodni standard sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Ob tem pa smo v letu 2021 izvedli tudi samooceno po evropskem modelu poslovne odličnosti EFQM in pridobili certifikat. Izpolnjevanje zahtev obeh omenjenih cetifikatov nam je v bistveno pomoč pri zagotavljanju strokovnih in kakovostnih storitev za naše uporabnike. Naše aktivnosti so usmerjene v stalno izboljševanje in poslovno učinkovitost. S pridobljenim certifikatom EFQM pa izkazujemo tudi usmerjenost k učinkovitemu obvladovanju sprememb in izboljševanju uspešnosti našega delovanja, ob upoštevanju gospodarskih, okoljskih in socialnih pogojev v okolju.

    
- DRUŽBENO ODGOVORNI DELODAJALEC

 
V letu 2021 smo prejeli pristopni certifikat s področja družbene odgovornosti, in sicer certifikat Družbeno odgovorni delodajalec.
 
Pri pridobitni pristopnega certifikata smo trenutno dali prednost notranji dimenziji družbene odgovornosti, in sicer smo se zavezali, da bomo najprej implementirali določene ukrepe na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Glede na to, da imamo v organizaciji zaposlenih 90% žensk, ki so v skladu z aktualnimi raziskavami, v povprečju še vedno bolj obremenjene z gospodinjskimi opravili in vzgojo otrok, ocenjujemo področje usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja kot prioritetno in skušamo s prožnostjo na področju delovnega časa, koriščenja dopustov, druženja med zaposlenimi in ostalimi izbranimi področji certifikata,  vsaj delno dvigniti kakovost življenja naših zaposlenih in njihovih družin. Zaposlenim zagotavljamo zdravo delovno okolje, v katerem lažje usklajujejo poklicne in zasebne obveznosti in njihovemu delu dajemo vrednost in pozitivni smisel. Hkrati si želimo, da bi kot delodajalec, ki uvaja tovrstne prakse postali prepoznavni in atraktivni za zaposlitev v očeh mlajšega in izobraženega kadra v lokalnem okolju.  Upamo, da bomo tudi drugim organizacijam predstavljali zgled in bodo pričele z uvajanjem tovrstnih ukrepov v svoja delovna okolja.

     
 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

- DEMENCI PRIJAZNA TOČKA

 
DJB sledi viziji postati vodilni sodobni nosilec izvajanja in razvoja celostne obravnave starejših. Poleg tega pa se na različne načine poskušamo povezovati tudi z lokalnim okoljem. In ravno s tem namenom smo se odločili, da želimo postati ena izmed organizacij, ki je demenci prijazen prostor ter pomagati prebivalcem v lokalnem okolju.
 
Ker delamo s starejšimi se dnevno soočamo s težavami povezanimi z demenco. Trudimo se, da naše znanje redno osvežujemo in vpeljujemo pristope za delo, za katere vidimo, da pri naših stanovalcih delujejo pozitivno in jih tudi sami sprejemamo. Ker vemo, da zato lahko pomagamo tudi širšemu okolju smo v decembru leta 2021 v sodelovanju s Spominčico – Alzheimer Caffe odprli Demenci prijazno točko. Vsi, ki potrebujete informacije v zvezi s to tematiko, ste dobrodošli, da se pri nas oglasite. Za vas imamo na voljo tudi informativno gradivo.