AKTUALNO
  • 22.4.2024
    izposoja knjig v knjižnici ob 9.00 uri Več
  • 22.4.2024
    svetvni dan Zemlje - presajanje rastlin z otroci iz vrtca Radovljica Več

Zgodovina

Dom za starejše se imenuje po zdravniku Janku Benediku, zaslužnemu in predanemu družbenemu in zdravstvenemu delavcu z Bleda. Odprt  je bil 29.11.1977 in je sprejel 120 stanovalcev. 

                                                          
V letu 1983 je bil zgrajen prizidek k obstoječemu domu z 80 posteljami. Poleg povečanega števila mest se je izboljšal tudi stanovanjski standard. Dom je dobil večjo jedilnico z bifejem v pritličju doma in jedilnico na negovalnem oddelku, nove prostore za delovno terapijo in fizioterapijo, skupne prostore, prostor za frizerja in pedikerja. Od ustanovitve do leta 2003 je Dom vodila Minka Škantar, v obdobju od leta 2003 do februarja 2018 je Dom vodila Sonja Resman, od februarja 2018 dalje pa Dom vodi Alen Gril.

                      


Potrebno se je prilagajati tudi potrebam, ki se pojavljajo v širši skupnosti. Ena izmed takih potreb je bila tudi potreba po institucionalnem varstvu oseb z demenco. Zato so bili v letu 2010 preurejeni podstrešni prostori nad stavbo A in B. S tem je bil pridobljen varovani oddelek in štiri garsonjere (2 enoposteljni in 2 dvoposteljni). Zamenjana je bila tudi strešna kritina, urejena evakuacijska pot v stavbi A in B, prenovljena poslovilna soba in narejeno manjše parkirišče za domom.
 
                                  


V želji stanovalcem ponuditi prijetno in kakovostno bivanje, je bil v letu 2011 prenovljen oddelek 1B. Štiri dvoposteljne sobe so bile preurejene v enoposteljne garsonjere, ostale enoposteljne sobe pa so dobile tuš. Istega leta pa so bile na mestu, kjer je bilo prej balinišče, postavljene štiri športne naprave, ki omogočajo stanovalcem razgibavanje na svežem zraku.

                                 


Zaradi vedno večjega poudarka v zvezi  z zmanjševanjem porabe energentov je bila v letu 2012 obnovljena fasada, zamenjano stavbno pohištvo in nameščeni kolektorji za dogrevanje sanitarne vode. Istega leta je bila urejena tudi zobna ambulanta. Nameščene so bile električne žaluzije, drsna vrata in električne postelje.


                                                    


 

Energetska sanacija stavbe se je nadaljevala tudi v letu 2013. Nameščena je bila toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode, obnovljeno je bilo prezračevanje, tako da so stare klimate zamenjali novi z rekuperacijo. Prenovljeni so bili vsi strojni vodi (elektrika, plin, voda, ogrevanje) . Za vse to bo preko računalnika uveden centralno nadzorni sistem.
V tem letu je bila prenovljena tudi kuhinja in prestavljeno mesto prevzema dostavljenega blaga. Zaradi zagotavljanja višje kvalitete bivanja je v letu 2014 potekala prenova negovalnega oddelka v četrtem nadstropju. Prenovljeni so bili skupni prostori, sobe in sanitarije (v katerih je sedaj tudi tuš).


Po zaključeni adaptaciji 4A oddelka se je pričela gradnja prizidka na vzhodni strani stavbe. S tem smo v prvem in drugem nadstropju skupaj pridobili 2 enoposteljni in 2 dvoposteljni garsonjeri. V 3A in 4A oddelku pa zaprto odprto teraso.


Leta 2015 je potekala adaptacija 1A in 2A oddelka in izgradnja snoezelen sobe (prostor za sproščanje in spodbujanje občutenj ob raznih zvočnih, vidnih, aromatičnih in drugih senzoričnih dražljajih).


Adaptacija 4B oddelka, dopolnitev sončnih kolektorjev, nabava električnega avtomobila in prejem Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost pa so zaznamovali leto 2016.

Leto kasneje je bila zgrajena kavarna Sonce.