AKTUALNO
 • 21.10.2021
  kostanjevo dopoldne ob 9.00 uri v delovni terapiji, gospodinjski skupini in na varovanem oddelku Več
 • 28.10.2021
  praznovanje rojstnih dni stanovalcev ob 10.00 uri v kavarni Več

Službe in organigram

Delo v Domu je organizirano po enotah oz. dejavnostih:
 • socialna služba
 • zdravstveno negovalna služba
 • fizioterapija
 • delovna terapija
 • finančno računovodska služba
 • služba prehrane
 • tehnično - vzdrževalna služba
 • pralnica
 • pomoč na domu
 • socialni servis
 • varovani oddelek
V organigramu  si lahko ogledate ogranizacijsko strukturo zavoda.