AKTUALNO
 • 27.5.2024
  izposoja knjig v knjižnici ob 9.00 Več
 • 27.5.2024
  skupina za samopomoč Golobčki ob 9.30 uri v dvorani Več

Postopek pred sprejemom


Postopek sprejema v Dom se začne z vložitvijo naslednje izpolnjene dokumentacije:
- prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo; ( https://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Pro%C5%A1nja-2.doc
- zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju; ( https://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Zdravni%C5%A1ko-mnenje.doc ) 
- izjava o doplačilu storitve s strani tretje osebe; ( https://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Izjava_doplacevanje_oskrba.pdf) 
- pooblastilo za zastopanje, v primeru, da prosilec prošnje ne vlaga osebno ( https://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Izjava_pooblascenec.pdf ) 

Prošnje za sprejem bo na osnovi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obravnavala Komisija za sprejem, premestitev in odpust iz doma in jih razvrstila na seznam čakajočih.

 Pri sprejemu v Dom  se upoštevajo naslednji kriteriji:
- vrstni red po prispetju prošnje oziroma dolžini čakalne dobe
- bližina stalnega bivališča uporabnika
- zdravstveno stanje uporabnika
- socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.


Vse potrebne informacije za vselitev v dom, vam bo podala socialna delavka. Vselitve 
v dom potekajo od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro. Datum in ura vselitve se določi po predhodnem dogovoru s socialno delavko in stanovalcem oziroma svojci.

Ob vselitvi vas bosta sprejeli socialna delavka in diplomirana medicinska sestra. Socialna delavka vas bo seznanila z nastanitvijo in s hišnim redom, diplomirana medicinska sestra pa vam bo podala informacije, povezane z zdravstveno nego.

Socialna delavka vas bo pospremila v sobo in vas predstavila sostanovalcu/ki.

Da bo vaše bivanje v domu čimbolj prijetno, vam priporočamo, da si sobo uredite s slikami, spominki in predmeti, ki vam bodo vlivali prijetnost in domačnost.

Dom in prostore, ki jih boste uporabljali vam bo razkazala delovna terapevtka.

 
Na dan vselitve, vas prosimo, da se seboj prinesete:
1.     Dokumentacijo
 • Veljaven osebni dokument (na vpogled) za ureditev začasnega prebivališča;
 • Kartico zdravstvenega zavarovanja.
2.     Oblačila, obutev, toaletne in druge potrebščine
 • Osebno obleko in perilo;
 • Obutev;
 • Predmete za osebno higieno in drugo osebno uporabo.

3.     Ortopedske in druge pripomočke
 • Pripomočke za hojo: palico, bergle, hoduljo (v kolikor so vaša last);
 • Slušni aparat;
 • Očala;
 •  Predpisana zdravila s priloženim seznamom zdravil in inkontinenčni program (plenične podloge, vložke,…), ki ste ga uporabljali doma.

Ob vselitvi boste socialni delavki predali vaša osebna oblačila. Vsa vaša oblačila se perejo v domski pralnici, zato bomo vaša oblačila označili z imenom in priimkom. Označitev je potrebna zaradi sledljivosti in pravilnega vračanja vaših oblačil iz pralnice.

POMEMBNO: V času bivanja v domu je potrebno vsa NOVA oblačila v vrečki, označeni z napisom (ime in priimek, št. sobe), oddati osebju na oddelku ali v recepciji, da se oblačila ustrezno označi.

Kartica zdravstvenega zavarovanja se hrani v ambulanti. V primeru napotitve stanovalca na diagnostične in terapevtske postopke v drug zavod, se kartico zdravstvenega zavarovanja izroči stanovalcu oz. spremljevalcu. Po vrniti je potrebno zdravstveno kartico vrniti v ambulanto.