AKTUALNO
  • 22.4.2024
    izposoja knjig v knjižnici ob 9.00 uri Več
  • 22.4.2024
    svetvni dan Zemlje - presajanje rastlin z otroci iz vrtca Radovljica Več

Zdravstvena nega in oskrba

Služba zdravstvene nege in oskrbe vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapijo in delovno terapijo. Predstavlja največji delež zaposlenih v Domu. Strokovno usposobljeno osebje skrbi za celovito strokovno izvajanje storitev. Delo zdravstvene nege in oskrbe je organizirano 24 ur na dan  vse dni v letu. Prilagojeno je starejšim osebam, njihovim potrebam in zdravstvenemu stanju. Cilj je zagotavljanje temeljnih življenjskih potreb stanovalcev, da bi čim dlje ohranili telesno in duševno dejavnost.

Zdravstveno-negovalni tim sestavljajo zdravstveni delavci (medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji negovalci, fizioterapevt, delovni terapevt) in drugi sodelavci, ki nudijo ustrezno obliko in obseg pomoči glede na zdravstveno stanje posameznika, njegove potrebe in želje v skladu s strokovnimi smernicami izvajanja zdravstvene nege in oskrbe ter usmeritvami domskega zdravnika.

Informacije v zvezi z zdravstvenim stanjem stanovalcev daje zdravnik v času delovanja ambulante . Informacije o splošnem počutju stanovalcev nudijo medicinske sestre.
 
Smo tudi učna baza za študente Visoke šole za zdravstvo Jesenice in dijake Srednje zdravstvene šole Jesenice. Med tednom tako prihaja v Dom več skupin bodočih zdravstvenih delavcev.
 

DELOVNA TERAPIJA

V prostorih delovne terapije, po nadstropjih in v sobah  pod vodstvom delovne terapevtke in animatorke potekajo aktivnosti delovne terapije, usmerjene na vsa tri področja človekovega delovanja:

področje skrbi zase (učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnosti,  funkcionalna mobilnost, skrb za ožje življenjsko okolje, prilagoditev bivalnega okolja, aktivnosti na področju telesnih funkcij);
področje produktivnosti (učenje gospodinjskih aktivnosti, učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik, skrb za širše okolje) ;
področje prostega časa (računalniško opismenjevanje, družabne igre, skupine za samopomoč, zadovoljevanje duhovnih potreb, kulturne prireditve, praznovanja, ...).
Cilj delovne terapije je usposobiti stanovalca za čim bolj samostojno življenje v bivalnem okolju, pri tem pa je potrebno upoštevati zdravstveno stanje, želje, potrebe in zmožnosti posameznika.


Informacije:
delovna terapevtka Ksenija Lumpert
tel.: 04/ 537 50 00
e-mail: delovna.terapija@djb.si


FIZIOTERAPIJA

Naloga fizioterapije v Domu je skrb za ohranjanje, izboljšanje in obnavljanje gibalnih sposobnosti stanovalcev, ki je pogoj za kakovostno življenje. Fizioterapija poteka skupinsko in individualno v prostorih fizioterapije in na oddelkih. Fizioterapijo odredi izbrani zdravnik stanovalca. 


Stanovalce spodbuja tudi k uporabi športnih naprav v športnem parku za Domom. 

Stanovalci, ki so v dnevnem varstvu, lahko koristijo skupinske aktivnosti fizioterapije, individualne aktivnosti pa proti plačilu po veljavnem 
ceniku. 


Informacije:
fizioterapevtka Petra Flego
tel.: 04/ 537 50 00
e-mail: fizioterapija@djb.si
Informacije:
namestnik direktorja za področje
zdravstvene nege in oskrbe
Darko Loncnar
tel. št. : 04/537 50 00
e-mail:darko.loncnar@djb.si